Tóth Árpád

 • Forró és száraz volt az este,
  Zengő üvegből volt a teste,

  S a törleszkedő, illatos fák
  Lágy lombja csupa villamosság.

  Ideges, szikrás alkonyatban
  Állottam ifjan és riadtan.

  És hallgattam, mintha zuhogva
  Valami vak malom zokogna.

  Égő agyam alatt...

 • Rád gondoltam délután,
  Fönn az arany nap sütött
  S lehúnyt szemhélyaimon
  Rózsaszínnel átütött.

  Fáradt arcom szeliden
  Tüzesítette a fény
  S szemlehúnyva a szokott
  Utazásra vártam én,

  Arra, mikor-halk hajó
  Titokzatos tengeren,-
  ...

 • Magam vagyok.
  Nagyon.
  Kicsordúl a könnyem.
  Hagyom.
  Viaszos vászon az asztalomon,
  Faricskálok lomhán egy dalon,
  Vézna, szánalmas figura, én.
  Én, én.
  S magam vagyok a föld kerekén.

 • Szeretsz?
  Mért sírod el magad, mikor suttogva mondod,
  S ezek a kicsi finomka dombok
  Mért játszanak földrengést az ujjaim alatt?
  Szeretsz?
  Nézd, zavart, ijedt mosolyomon át,
  Most megérezheted, ha akarod,
  Hogy meghatódtam, hogy sírok bévül, hogy friss...

 • Elmondom az égnek,
  elmondom miért nem látom kéknek,
  tengerek tükrének kristályos csalfa képét,
  megcsillanó hegyek ormainak hófödte bércét...
  Elmondom mert hallgatnom tovább nem szabad,
  szívem dobogja ajkamra a szavakat,
  míg lelkem hall távoli angyali hívó...

 • Igen, ez csak vers: lim-lom, szép szemét,
  Játék, melyet a halk gyermek, a Vágy
  Faragcsál, s olykor lustán félbehágy,
  S merengni húnyja álmatag szemét.

  Most ezt faragta: kis szonett, setét
  Szavakból ácsolt bús ébenfa-ágy.
  S ráfekteti gyengéden gyenge, lágy...

 • A vén ligetben jártunk mi ketten,
  Aludt a tölgy, a hárs, a nyár;
  Hozzám simult félőn, ijedten,
  S éreztem: nem a régi már.
  Sebten suhantunk, halk volt a hangunk,
  S csendes volt a szivünk nagyon,
  És mégis csókba forrt az ajkunk
  Azon a sápadt alkonyon....

 • Előttünk már hamvassá vált az út,
  És árnyak teste zuhant át a parkon,
  De még finom, halk sugárkoszorút
  Font hajad sötét lombjába az alkony:
  Halvány, szelíd és komoly ragyogást,
  Mely már alig volt fények földi mása,
  S félig illattá s csenddé szűrte át
  A...